Opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa Krzyżanowice 2011

Sołectwo Krzyżanowice uczestniczy w programie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” od 2011r, w ramach którego została opracowana w 2011 roku ”Sołecka strategia rozwoju Sołectwa Krzyżanowice”.
Dzięki opracowaniu strategii rozwoju, znamy swoje słabe i mocne strony, zdefiniowaliśmy również nasze najpilniejsze potrzeby i zagrożenia czyhające na naszą miejscowość. W opracowaniu dokumentu udział wzięli mieszkańcy Krzyżanowic (członkowie Grupy Odnowy Wsi).
Jesteśmy wdzięczni wszystkim zaangażowanym w stworzenie naszej strategii, doceniamy ich poświęcony czas i zaangażowanie.