Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w 2015 r.

W naszej Gminie jak i w całym kraju ruszyły wybory sołtysów i rad sołeckich. Sołtysów oraz członków rad wybierają mieszkańcy poszczególnych sołectw w czasie zebrań. Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej każdego z mieszkańców.

 

Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów – dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej wsi do udziału w wyborach.


W Krzyżanowicach wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędzie się  9 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00 na terenie boiska Orlik