Odnowienie Groty Matki Boskiej 2011

Przy wsparciu Gminy Wisznia Mała, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Funduszu Sołeckiego Krzyżanowic i wsparciu mieszkańców udało się odnowić Grotę Maryi i teren przyległy do niej.
Odrestaurowano Figurkę Maryi, postawiono nowy płot z płyt piaskowca, zamontowano nową kutą furtkę, wyłożono kostką brukową teren kapliczki i zagospodarowano okolicę Figurki, zamontowano również nowe podświetlenie figurki i Krzyża.