Rozlicz PIT i Przekaż Część Swojego Podatku Na Rozwój Naszej Gminy !!

Dlaczego to ważne?

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. W Gminie Wisznia Mała mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam płacą podatek (np. miasto Wrocław). Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, nie trafiają do budżetu Gminy Wisznia Mała.

Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie Gmina Wisznia Mała może się dynamiczniej rozwijać !

Rozliczając PIT w naszej gminie, w której przecież mieszkasz, współfinansujesz m. In.: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia.

Jak rozliczyć PIT w Gminie Wisznia Mała?

Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypełnia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłosisz mu swój aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Wisznia Mała i wskażesz właściwy Urząd Skarbowy tj. w Trzebnicy.

Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Wisznia Mała i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (drogą elektroniczną, osobiście lub poprzez nadanie deklaracji pocztą) tj. urząd Skarbowy w Trzebnicy.

Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Twoje dane