Progi zwalniające i pobocze na ul. Głównej w Krzyżanowicach

progi

Szanowni Mieszkańcy!

 

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w ubiegłum roku, realizacja zadań: budowy progów zwalniających i remontu pobocza na ul Głównej – odcinek od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do pętli autobusowej linii 130, została przesunięta z ubiegłego roku na rok 2015. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na w/w zadania.


Mamy nadzieję niezbędne formalności zakończą się już wkrótce i realizacja  tych zadań znacząco poprawi bezpieczeństwo w naszej miejscowości.