Odpowiedź UM na wyniki badań hałasu

W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo z Urządu Marszałkowieskiego, które jest reakcją na ostatnie wyniki badań hałasu emitowanego przez AOW na terenie naszej miejscowości.

 

Urządnicy jasno wskazują, że normy hałasu nie zostały naruszone i nie przekraczają tych ustalonych w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Pełna treść dokumentu dostępna jest poniżej.

 

PISMO