Historia

Krzyżanowice

Zapisana najstarsza data to 29.04.1355 r. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki brązu. Wieś położona w pobliżu rzeki Widawy. Zabudowa zagrodowa, zwarta, sytuuje się głównie przy dwóch drogach powiatowych. Nowa zabudowa ma charakter podmiejskiej zabudowy willowej. Przy ul. Starorzecznej znajduje się niewielkie owalne wzniesienie z bliźniaczym budynkiem mieszkalnym – dawne grodzisko otoczone fosą.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1355 r. – Kryzaniwicz;

1739 r. – Krisanowitz;

poł. XVIII w. – Krischanowitz;

1845 r. – Kryczanowitz; Kryschanowitz; Krzizanowitz;

1912, 1932 r. – Kryschanowitz;

1937 r. – Weidebruck;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa niemiecka jest zniekształconym zapisem fonetycznym nazwy polskiej, wywodzącej się od słowa ’’krzyż’’.

Historia wsi i dóbr:

29.IV.1355 rok – Henryk de Kalaw w zastępstwie starosty wrocławskiego Konrada de Falkynhain stwierdza, że w jego obecności Werner de Panewicz, opiekun dzieci jego córki, wdowy po Mikołaju z Krzyżanowic k. Trzebnicy z jednej strony oraz Leon ze Stoszowa k. Środy Śl. jako oskarżyciel z drugiej strony zawarli między sobą ugodę, w myśl której w/w Werner zobowiązany jest uiszczyć, tak jak dawniej zostało to ustalone, temuż Leonowi roczny czynsz w wysokości 15 grzywien z dóbr swoich wnuków w Cesarzowicach k Środy Śl. Wystawca zatwierdza tę ugodę.

1830, 1845 rok – Krzyżanowice są wsią, w 1830 r. podzieloną własnościową na dwie części: 1- rycerskie sołectwo należące do Schillera; 2- gmina stanowiąca królewszczyznę.

Zdjęcia historyczne:

1

Stary młyn w Krzyżanowicach – widok na “dolną wodę”; źródło: “http://fotopolska.eu”

 

2

Stary młyn w Krzyżanowicach – widok od frontu; źródło: “http://fotopolska.eu”

 

3

Stary młyn w Krzyżanowicach – młynarz z załogą przed młynem ; źródło: “http://fotopolska.eu”

Dzięki uprzejmośći mieszkańców Krzyżanowic, udało nam się pozyskać unikalne zdjęcia dawnej zabudowy na tzw. “wyspie” w Krzyżanowicach, dzisiaj mieszkają tam rodziny Wawro, Hahn i Świerczek. Dawniej mieścił się tam letni pałacyk, który po wojnie został zniszczony, a część materiałów budowlanych zostało rozgrabione. Jeszcze dzisiaj możemy znalaźć tam kilka tralek z mostu prowadzącego do rezydencji. Postaramy się odtworzyć historie tego miejsca i zapisać na naszej stronie.

palacfront

Dawna zabudowa na tzw. “wyspie” w Krzyżanowicach – aktualnie ul. Parkowa 6;

źródło: materiały własne

palacogrod

Dawna zabudowa na tzw. “wyspie” w Krzyżanowicach – aktualnie ul. Parkowa 6;

źródło: materiały własne

{gallery}Weidebruck{/gallery}

Krzyżanowice na mapie z 1942r (kwadrat 71, 33)