Fundusz Sołecki na rok 2019

Szanowni Mieszkańcy Krzyżanowic

Uprzejmie zapraszam na zebranie w sprawie wybrania projektów przewidzianych do realizacji w 2019 roku, ramach Funduszu Sołeckiego

Fundusz Sołecki na 2019 rok wynosi: 30 395,68 zł

zebranie ws. rozdysponowania środkami finansowymi odbędzie się dnia 18.09.2018 (wtorek) o godzinie 18:30 w budynku Świetlicy w Krzyżanowicach.

 

Przypominam, że Przedstawione przez Państwa wnioski i propozycje powinny być podawane wraz z szacunkową wartością ich realizacji. Wnioski niespełniające zasad określonych w regulaminie „Funduszu Sołeckiego” – regulamin dostępny na stronie www.krzyzanowiceplus.pl, będą odrzucane przez Urząd Gminy.

Dodaj komentarz