Fundusz sołecki na rok 2016

Szanowni mieszkańcy Krzyżanowic!

Informujemy, że w tym roku w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 przyznano nam do rozdysponowania  22 372,75 zł.
W najbliższym czasie ukaże się informacja o zebraniu sołeckim na którym będą mieli Państwo okazję przedstawić swoje propozycje zagospodarowania tymi środkami
Przypominamy również o regulaminie w którym wyjaśniony jest sposób wybierania projektów
Podawane przez Państwa propozycje muszą zawierać szacunkowy koszt realizacji zadania. Swoje propozycje należy oprzeć na przykładowym cenniku producenta/wykonawcy.

Zasady i przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego

Dodaj komentarz