Fundusz Sołecki na 2017r.

Szanowni mieszkańcy Krzyżanowic!

Informujemy, że w tym roku w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 przyznano dla Sołectwa Krzyżanowice 22 708,60 zł. 
W najbliższym czasie ukaże się informacja o zebraniu sołeckim na którym będą mieli Państwo okazję przedstawić swoje propozycje zagospodarowania tych środków pieniężnych.
Przypominamy również o regulaminie w którym wyjaśniono sposób wybierania projektów i zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
Podawane przez Państwa propozycje muszą zawierać szacunkowy koszt realizacji zadania, a propozycje należy oprzeć na przykładowym cenniku producenta/wykonawcy.

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców do pisania na naszą skrzynkę mailową: soltys@krzyzanowiceplus.pl propozycji rozdysponowania w/w środków.  Pomoże nam to w przeprowadzeniu późniejszego głosowania.

Poniżej – w załączniku, przedstawiamy zasady rozdysponowania środkami w ramach Funduszu Sołeckiego. Proponujemy również zaznajomić się ze stroną: www.funduszesoleckie.pl, na której to w pytaniach i odpowiedziach wyjaśniono wiele kwestii związanych z Funduszem Sołeckim

Załączniki:

 

 

Dodaj komentarz