Fundacja

 

O Fundacji “Krzyżanowice PLUS”

 

Fundacja “Krzyżanowice PLUS”, założona w 2013 przez Józefę Bebłocińską, sołtysa wsi Krzyżanowice, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.

 

Do priorytetowych zadań fundacji należą:

 

 • promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym miejscowości Krzyżanowice,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społecznośći lokalnej,
 • rozwijanie integracji mieszkańców Krzyżanowic,
 • inicjowanie działań chroniących interesy społeczne miejscowości Krzyżanowic,
 • wspieranie działań lokalnych na rzecz promocji Krzyżanowic, gminy Wisznia Mała w Polsce i na świecie,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej,
 • promocja kultury ludowej,
 • inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych, dotyczących życia społeczności Krzyżanowic,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywną.
Dane Fundacji:
 • KRS: 0000 453183
 • REGON: 022206397
 • NIP: 915 179 1464
 • Nazwa: Fundacja “Krzyżanowice PLUS”
 • Nr konta bankowego: 47 2030 0045 1110 0000 0278 2480
 • Adres siedziby: Krzyżanowice ul. Lipowa 10, 51-180 Wrocław
 • Nr telefonu: 71/ 38 78 028
 • Mail:j.beblocinska@o2.pl

 

Do Pobrania – Statut Fundacji