Droga do Krzyżanowic częściowo ZAMKNIĘTA

Od dnia 2 maja 2015r rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Polanowicką  do końca zabudowy mieszkalnej w kierunku miejscowości Krzyżanowice. W związku z powyższym, zamknięty dla ruchu zostanie pas jezdni ul. Kamieńskiego w kierunku Krzyżanowic. Przejazd ulicą Kamieńskiego będzie możliwy jedynie w kierunku do KRZYŻANOWIC.

 

Zmianie ulegnie również organizacja komunikacji autobusowej na liniach 130 i 908.
Kursy autobusów linii 130 realizowane do miejscowości Krzyżanowice zostaną skrócone do pętli autobusowej w Polanowicach.

Obsługę komunikacyjną Krzyżanowic na terenie Gminy Wisznia Mała zapewnią kursy autobusów linii 908 od strony miejscowości Psary.

Autobus linii 908 będzie kursował:

do Krzyżanowic:
Dworzec Nadodrze-Trzebnicka-most Trzebnicki – Żmigrodzka – Sułowska- PSARY – KRZYŻANOWICE
do Wrocławia:
KRZYŻANOWICE – PSARY – Sułowska – Żmigrodzka – most Trzebnicki – Trzebnicka – Dworzec Nadodrze,

 

Pasażerowie posiadający bilety okresowe zakupione na linię 130 będą mogli podróżować autobusami linii 908 na odcinku Krzyżanowice – Broniewskiego – Krzyżanowice bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSY 908