Odnowienie Groty Matki Boskiej 2011

Przy wsparciu Gminy Wisznia Mała, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Funduszu Sołeckiego Krzyżanowic i wsparciu mieszkańców udało się odnowić Grotę Maryi i teren przyległy do niej. … [Czytaj dalej...]

Modernizacja Ulgi Widawy 2011

Dzięki staraniom Pani Sołtys udało się nakłonić Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych do modernizacji ulgi rzeki Widawy. W ramach modernizacji uregulowano koryto ulgi na całej jej długości, … [Czytaj dalej...]