Badanie Hałasu Emitowanego przez AOW

Na wniosek i po interwensji Pani Sołtys  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził badania z których raport przedstawiamy poniżej. Z otrzymanych badań uzyskaliśmy informację, że nowe normy akustyczne z 2012 rok nie zostały przekroczone co utrudnia nam w dużej mierze nasze dalsze roszczenia co do budowy ekranów akustycznych. Przypominamy, że są to juz kolejne badania na terenie Krzyżanowic, które  nie wykazują przekroczenia  aktualnych norm akustycznych.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie kolejnych badań, tym razem na zlecienie Urzędu Gminy Wisznia Mała. Mamy nadzieje, że tym razem uda się udowodnić urzędnikom jak uciązliwym elementem naszego życia jest hałas z AOW.

 

W poniższym linku prezentujemy otrzymane przez nas wyniki badań z pomiaru hałasu emitowanego przez AOW

 

WYNIKI BADAŃ